Thương Mại Điện Tử và Các Mô Hình Thông Dụng Hiện Nay

Thương mại điện tử là các hoạt động giao thương mua báImage result for Thương Mại Điện Tử và Các Mô Hình Thông Dụng Hiện Nayn, trao đổi các loại mặt hàng, dịch vụ, hàng hóa với nhau giữa người mua và người bán trong một thị trường nhất định (thị trường trực tuyến “online”). Nói một cách dễ hiểu bạn có thể hiểu là đó là sự trao đổi mặt hàng giữa hai bên, ví dụ trong thị trường Appstore, A viết một ứng dụng (app) và có kèm theo các mẫu quảng cáo có chứa sẵn và đăng tải trên Appstore, người B tải về app của người A sử dụng và xem quảng cáo có trong app thì đó là thương mại. Tuy nhiên thương mại sẽ không xảy ra nếu không có bất cứ ai tải app của người A về và xem quảng cáo.

Các loại mô hình hiện nay:

– B2B (Business to Business): là các hoạt động bao gồm tất cả các giao dịch điện tử của hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện giữa các công ty (shipping, vận chuyển trong nước, agency,…).

– B2C (Business to Consumer): là các hoạt động bao gồm tất cả các giao dịch điện tử của hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện giữa các công ty và người tiêu dùng (giày, tủ, sách,…).

– C2C (Consumer to Consumer): là các hoạt động bao gồm tất cả các giao dịch điện tử của hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện giữa người tiêu dùng, thông thường giao dịch được thông qua bên thứ 3 (ví dụ bên trên và Appstore là bên thứ 3)

– C2B (Consumer to Business): là các hoạt động bao gồm tất cả các giao dịch điện tử của hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện giữa người tiêu dùng và công ty (thị trường bán hình ảnh iStockphoto).