Chiến lược quảng cáo nào hiệu quả cho doanh nghiệp?

Quảng cáo trên ti vi nhìn chung được công chúng tin tưởng hơn quảng cáo trực tuyến. Hình thức quRelated imageảng cáo này giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng lại không tiếp cận được các khách hàng tiềm năng nhất định.