Cần Chú Ý Gì về Tiếp Thị Bằng Tờ Rơi?

Image result for Cần Chú Ý Gì  về Tiếp Thị Bằng Tờ Rơi?Tiếp thị bằng tờ rơi rất tiết kiệm chi phí và dễ tiếp cận được khách hàng tiềm năng dựa trên địa bàn, công việc và lứa tuổi của họ. Tuy nhiên, để thành công, tờ rơi phải được thiết kế đáp ứng các yêu cầu cần có của nó.