Các Hình Thức Phổ Biến Của Quảng Cáo Digital marketing

Image result for Các Hình Thức Phổ Biến Của Quảng Cáo Digital marketingQuảng cáo số hay digital marketing có 3 nhóm phổ biến, mỗi nhóm có một chức năng khác nhau bao gồm nhóm chăm sóc khách hàng và tăng doanh số, nhóm tăng mức độ nhận biết thương hiệu trực tuyến và nhóm tăng tính thuyết phục cho thương hiệu.